Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Hyvän Stressin Työkalupakki on suunniteltu lisäämään, vahvistamaan ja ruokkimaan stressin positiivista puolta. Palvelu on tällä hetkellä kokeiluversio, ja sen käyttöä on testattu osana Eustress-tutkimushanketta (www.eustress.fi).

Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus palvelun (Hyvän Stressin Työkalupakki) käyttäjän ja palveluntuottajan (Eustress-projektin osapuolet VTT ja Tampereen yliopisto) välillä. Palvelun käyttäminen tarkoittaa näiden ehtojen hyväksymistä.

Yleiset käyttöehdot

Palveluun sisältyvien ohjelmien suorittaminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään sähköpostiosoitetta ja/tai Facebook-tunnusta. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa kirjautumistietojaan tai tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle.

Palvelu on ilmainen, mutta käyttäjä on vastuussa omista tiedonsiirtomaksuistaan (Internet-yhteydestä ja mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset).

Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden muokata palvelua tai lakkauttaa se mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntuottaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina muutoksista.

Tekijänoikeudet

Palvelun tietojen ja aineistojen immateriaalioikeudet ovat VTT:lla ja Tampereen yliopistolla, ellei toisin mainita. Käyttäjälle myönnetään ilmainen, ei-eksklusiivinen oikeus käyttää palvelua ei-kaupalliseen kokeilukäyttöön ilman edelleenlisensointioikeutta tai oikeutta siirtää käyttöoikeutta edelleen.

Palvelun ja/tai sen sisältöjen muuhun käyttöön (erityisesti käyttö kaupallisiin tarkoituksiin) tarvitaan immateriaalioikeuksien haltijoilta etukäteen saatu kirjallinen lupa. Kysymykset ja yhteydenotot sivuston, palvelun, sekä aineistojen käytön suhteen voi lähettää osoitteeseen paivi.heikkila@vtt.fi.

Sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivustoihin ja kolmansien osapuolien tuottamiin materiaaleihin, joiden immateriaalioikeudet eivät kuulu palveluntuottajalle. Tällaiset linkit siirtävät käyttäjän pois palvelusta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa mistään näiden Internet-sivustojen tai materiaalien sisällöstä, jollei toisin mainita. Käyttäjä on yksin vastuussa kolmannen osapuolen Internet-sivustojen ja materiaalien käyttämisestä sekä näiden käyttöoikeusehtojen noudattamisesta. Linkit eivät ole osoitus siitä, että palveluntuottaja tukisi linkitettyä Internet-sivustoa tai hyväksyisi tai tarkastaisi niillä esiintyvän materiaalin, tai että palveluntuottajan ja kolmannen osapuolen välillä olisi sopimus yhteistyöstä tai oikeudesta käyttää immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja.

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Käyttämällä tätä sivustoa ja palvelua, sekä hyväksymällä tässä esitetyt käyttöehdot, oletamme Sinun hyväksyvän myös evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Vastuunrajoitus

Hyvän Stressin Työkalupakki on käyttäjien käytettävissä ja saatavilla "sellaisena kuin se on". Palvelussa saattaa ajoittain esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen tai käytettävyyteen liittyviä häiriöitä.

Palvelun sisältö perustuu Eustress-projektissa tehtyyn laadulliseen tutkimukseen yrittäjien kokemuksista. Palvelu on kokeileva, eikä palveluntarjoaja anna takuita ohjelman ja harjoitusten toimivuudesta. Palvelu on kokeiluasteella ja palvelun tuottajat, palvelun ylläpitäjä tai Eustress-projektin osapuolet eivät vastaa mistään palvelun käytön aiheuttamista vahingoista (välillistä tai välittömistä).

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Palvelun rekisteriseloste kuvaa, kuinka palvelun kautta saatuja henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Rekisteriseloste on henkilötietolain mukainen (523/1999, 10$). Tällä sopimuksella suostut siihen, että sinusta kerätään rekisteriselosteessa kuvatut tiedot ja niitä käsitellään rekisteriselosteessa kuvatussa tarkoituksessa.

Käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään ja sen toiminnallisuutta ja sisältöä muokataan ja parannetaan jatkuvasti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan sähköpostitse. Käyttäjä voi sulkea käyttäjätilinsä ottamalla ylläpitoon (Headsted Oy, tiimi@headsted.fi) yhteyttä ja lopettaa palvelun käytön, mikäli ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Palvelun ylläpitäjä Headsted Oy
Y-tunnus: 2619055-1
Osoite: Biokatu 6, 33520 Tampere
Yhteyshenkilö: Kirsikka Kaipainen
Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: tiimi@headsted.fi

Rekisterin nimi

Hyvän Stressin Työkalupakki -käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on henkilötietolain 8 §:n perusteella palvelun käytön mahdollistaminen ja yhteydenpito käyttäjän kanssa tiedonantojen lähettämistä, palautteen keruuta ja tutkimuskäyttöä varten. Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman käyttäjän suostumusta eikä henkilötietoja luovuteta Headsted Oy:n, VTT:n ja Tampereen yliopiston ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn eli Hyvän Stressin Työkalupakki -palvelun käyttäjän:

  • yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai Facebook-tunnus)
  • yksilöllinen käyttäjätunnus
  • harjoitusohjelman suorittamiseen liittyvät tiedot (ohjelman suorittamisen aikana talletettavat tiedot kuten kirjoitustehtävät, itsearviot ja palautteet)
  • tiedot palvelun käyttämisestä (Internet-palvelimen tekniset lokit)
  • lupa muistutusten lähettämiseen
  • tutkimustunnus (mikäli käyttäjä on mukana jossakin tutkimuksessa)

Tiedot on tallennettu siinä laajuudessa, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan käyttäjän itsensä palvelussa syöttämistä tiedoista sekä palvelun ja palvelimen tallentamista lokeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa anonymisoidussa muodossa tutkimuskäyttöön Eustress-projektiryhmän ulkopuolisille tutkimustahoille, mikäli tähän on käyttäjän suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Headsted Oy:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin sisältämiin tietoihin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Palveluun liittyen ei säilytetä manuaalista aineistoa. ATK:lla oleviin tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietokantaan pääsy palvelimella on suojattu käyttäjätunnuksella ja eri salasanalla kuin palvelimen hallinnointiin käytettävä salasana. Tiedonsiirtovaiheessa tietoliikenneyhteys on salattu.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen tiimi (at) headsted.fi.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen tiimi (at) headsted.fi.